Pozinkovaný  sud   200  l

 

             Je určen ke skladování a přepravě pohonných hmot, olejů a některých provozních kapalin.

 

Provozní   parametry

 

Jmenovitý objem                                                            200  l

Hmotnost                                                                           52  kg

Délka                                                                                     850  mm

Průměr                                                                                638 mm

Závit nálevního otvoru                                                M64 x 4

 

 

 

 

Baňka  na  PHM   20  l   ( kanystr )

 

           Je určena ke skladování a přepravě pohonných hmot, olejů, některých provozních kapalin a k přímému doplňování motorových vozidel.

 

 

Provozní parametry

 

 

Jmenovitý objem                                                    20   l

Hmotnost                                                                   4,2  kg

Délka                                                                             345  mm

Šířka                                                                              165  mm

Výška                                                                           470  mm

 

 

 

Nádrže na  PHM  ocelové

 

a)  NP-5   -   převozná nádrž na PH  5  m3

 

                Je  určena k dopravě pohonných hmot na nákladních automobilech a automobilních přívěsech odpovídající ložné plochy a tonáže, ke skladování pohonných hmot a po doplnění vhodným čerpacím, eventuálně i filtračním zařízením, též jako improvizované automobilní cisterny.

 

                Vybavení nádrže: dóm, neprůbojná pojistka, ukazatel hladiny, měrná tyč  s litrovým a centimetrovým  dělením. Na horní části nádrže jsou přivařena 4 závěsná oka sloužící pro zdvihání nebo spouštění  prázdné  nádrže pomocí jeřábu a závěsných lan.

 

                K přímému a podélnému zajištění nádrže a správnému rozložení vah na ložné ploše přepravního prostředku slouží 4 příčné a 4 podélné teleskopické opěrky.

 

b)  NP-7   -   převozná nádrž na PH  7  m3

 

                Je  určena k dopravě pohonných hmot na nákladních automobilech a automobilních přívěsech odpovídající ložné plochy a tonáže, ke skladování pohonných hmot a po doplnění vhodným čerpacím, eventuálně i filtračním zařízením, též jako improvizované automobilní cisterny.

 

                Vybavení nádrže: dóm, neprůbojná pojistka, ukazatel hladiny, měrná tyč  s litrovým a centimetrovým  dělením. Na horní části nádrže jsou přivařena 4 závěsná oka sloužící pro zdvihání nebo spouštění  prázdné  nádrže pomocí jeřábu a závěsných lan.

 

                K přímému a podélnému zajištění nádrže a správnému rozložení vah na ložné ploše přepravního prostředku slouží 4 příčné a 4 podélné teleskopické opěrky.

 

Provozní parametry

                                                                                NP – 5                                   NP - 7

 

  

Skutečný objem nádrže                                5.500 l                                 7.700 l

Užitečný objem nádrže                                 5.000 l                                 7.000 l

Počet peřejníků                                                2                                             2

Délka                                                                     3.710 mm                           3.900 mm

Šířka                                                                      2.050 mm                          2.050 mm

Výška                                                                   1.600 mm                           1.730 mm

Pohotovostní hmotnost                               1.520 kg                              1.750 kg

Ventil                                                                   Js 50                                     Js 80

  

 

 

Převozná nádrž na PH 7 m3 naložená na vozidle

 

c) N - 10 Ocelová nádrž na PH 10 m3

 

         Je určena pro skladování pohonných hmot v polních podmínkách. Vyjímečně lze nádrž použít na přepravu PH na vozidlech odpovídající tonáže a rozměr úložné plochy.

 

 

d) N - 20  Ocelová nádrž na PH 20 m3

 

        Je určena pro skladování pohonných hmot v polních podmínkách.

 

 

Provozní parametry

 

                                                                           N -10                                                  N - 20

Skutečný objem                                               10.200  l                                     20.400  l

Užitečný objem                                                10.000  l                                     20.000  l

Délka                                                                     3.950  mm                                  4.560  mm             

Průměr                                                                1.800  mm                                  2.400  mm

Hmotnost                                                           1.170  kg                                     1.755  kg

Kohout                                                                 Js  100                                         Js  100

Koncovka                                                           KS 100                                         KS 100

Příslušenství

 

Kompletní sedlo                                              2  ks                                               2  ks

Napínací šroub                                                 4  ks                                               4  ks

Klíč  S 19                                                              1  ks                                               1  ks

Ocelové lano    A  10 mm                              2  ks                                               2  ks

Klíč  24 x 30                                                      2  ks                                               --

Měrná tyč                                                           1  ks                                               1  ks

Přechodka KS 100 - G 3 1/2“                      1  ks                                               1  ks

Náhradní těsnění                                             1  sada                                          1  sada 

 

 

 

Ocelová nádrž na PH 10 m3   ( 20 m3 )

 

 

e)  N- 50   Ocelová převozná nádrž na PH  50 m3

 

         Je určena pro skladování pohonných hmot ve skladech polního typu a především jako doplňková kapacita stálých skladů. Nádrž je vybavena kontrolním průlezem se stabilně zabudovaným žebříkem a dvěma armaturními dómy ( zvlášť pro plnění a vyprazdňování ).

 

Provozní parametry

 

Skutečný objem                                                       50.000  l

Užitečný objem                                                        48.000  l

Délka                                                                             9.200  mm

Šířka                                                                              2.700  mm

Hmotnost                                                                   6.400  kg

Hrdlo sací a plnící                                                   G  3 1/2“

Odkalovací a měrná trubka                                 G  1 1/4“

Příslušenství                                                             N - 50

 

Ližiny                                                                           2  ks

Ocelové lano  A 14  mm                                        2  svazky

Kotevní šrouby                                                        4  ks

Žabky na lana  A 14  mm                                       4  ks

Rozpěrné trubky                                                     3  ks

Měrná tyč                                                                   1  ks

Komplexní sedlo                                                     2  ks

Napínací šrouby  M 24                                          4  ks

Spojovací oka pro smyk                                       2  ks

Spojovací šrouby                                                    10  ks         

Klíč  24 x 30                                                              2  ks

Náhradní těsnění                                                     1  sada

 

 

 

 

Nádrž  s  rámem  CAPL  15

 

             Je určena pro skladování pohonných hmot. Kde v podstatě o nádrž sejmutou z automobilní cisterny  - plniče letounů  CAPL - T - 148 - 15  a uloženou stabilně na ocelovém rámu,  zhotoveného  ze dvou U profilů.  Rám je opatřen čepy pro manipulaci.

 

                                         

                                                                                

Technická  data

 

Délka nádrže                                                                                  5.050  mm

Šířka                                                                                                  2.350  mm

Výška                                                                                               2.020  mm

 

Skutečný objem  nádrže                                                           15.000  l             

Materiál nádrže                                                                            skelný laminát

Tlouštka pláště                                                                             7,5 - 10  mm

Počet komor - vzájemně propojených                               3

 

Rám

Délka                                                                                                 5.950  mm

Šířka                                                                                                  1.050  mm

Výška                                                                                               350  mm

Provedení                                                                                       2 x U 350 x 100

 

                                

 

Dvouplášťová nádrž pro nadzemní skladování

pohonných hmot  TNL  16

 

                Je určena pro skladování pohonných hmot a její výdej do motorové techniky.

 

 

Provozní parametry

 

Objem nádrže                                                                                16  m3

Délka se střechou                                                                        6.100  mm

Šířka                                                                                                  2.200  mm

Výška                                                                                               2.650  mm

 

Hmotnost prázdné nádrže                                                       4.350  kg

 

Tlouštka plechu

·  vnější  plášť                                                                                4  mm

·  vnitřní plášť                                                                               5  mm

 

Plnění  nádrže                                                                               čerpadlem Sigma  NCU 80, průtok 12,5 l/sec,

                                                                                                            plnící hrdlo Js 80 s vnějším závitem  G 3 1/2“

 

Výdej z nádrže                                                                              výdejním stojanem  ADAST 8920 - MINOR,

                                                                                                            průtok  0,8  l/sec.

 

 

 

Nádrž  sklolaminátová  PNS  50/26

 

        Nádrž typu PNS  50/26 je určena k pozemnímu skladování tekutých pohonných hmot na bázi ropných látek  I. třídy  nebezpečenosti  dle ČSN  65 0201 s výjimkou těch, jejichž páry ve směsi   se   vzduchem mají minimální  zápalnou energií  elektrickou kapacitní jiskrou menší než 0,1 mJ.

 

                Nádrž je určena pro skladování bez vnitřního přetlaku nebo podtlaku. Konstrukce nádrže umožňuje uložení přímo do země bez ochranných betonových van. Výška  zásypu je maximálně 1.500  mm.

 

                Svými dokonalými antikorozními vlastnostmi poskytuje vysokou spolehlivost z hlediska ochrany spodních vod. Rovněž tak její konstrukce prakticky vylučuje únik pohonných hmot ze šachty do země při čerpání, nádrž je vybavena systémem ochrany před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Tento systém nutno při ukládání  nádrže uzemnit  -  provádí uživatel.

 

                Nádoby musí být uloženy podle  ČSN  83 0915, aby bylo možno zajistit indikaci případného úniku skladovaného média. Požadavky  ČSN 83 0915  splňuje úložiště vybavené čichací sondou, nebo kontrolními vrty i pro uložení pod hladinou spodní vody.

 

                Výkop  musí být tak veliký, aby od nádrže ke stěn výkopu nebylo nikde méně než 500 mm. Rovněž tak vzdálenost mezi nádržemi umístěnými vedle sebe musí být nejméně 500  mm. Hloubka výkopu musí umožňovat uložení nádrže do pískového lože o síle nejméně 300  mm  a zasypání vrstvou výplňového materiálu o tlouštce 1.500  mm.  Dno výkopu je nutno pečlivě srovnat, nesmí obsahovat kameny nebo díry.

 

                Nádrž se nesmí napouštět dokud není kompletně zasypána a není upěchován výplňový  materiál. Plnící potrubí musí být uspořádáno tak,  aby laminátová stěna nádoby nebyla vystavena přímému proudu média a splňovala požadavek  ČSN  33 2030 článek 2.10.3.

 

                Nádrže mají předpokládanou životnost  30 let. Po uplynutí této doby, nebo vznikne-li podezření, že nádrž není spolehlivá,  nutno postupovat podle  Metodiky zjišťování stavu podzemních nádob pro skladování ropných látek.

 

Technické  parametry

Jmenovitá světlost nádrže                                                          2.600  mm

Celková  délka                                                                                   10.900 mm

Celková výška  ( se šachtou )                                                      4.525  mm

 

Jmenovitá světlost průlezů                                                        700  mm

Rozteč manipulačních závěsů                                                   3.200  mm

Rozteč kotvících pásů                                                                   7.400  mm

 

Užitečný objem                                                                                50  m3

Celkový objem                                                                                 53,2  m3

 

Celková hmotnost                                                                           3.800  kg

 

Maximální teplota skladovaného média                               40°  C

Minimální teplota skladovaného média                                nad bodem tuhnutí média

 

Maximální měrná hmotnost skladovaného média           1.000  kg/m3

 

 

 

Kompletní dodávka nádrže sestává z těchto částí :

 

·  1 ks kompletní plášť nádrže

·  2 ks kompletní nástavce šachty na dřevěné paletě, nebo v dřevěném bednění

·  4 ks  vnější svody

·  48 ks šroub  M10 x 40   ČSN 02 1103.15

·  48 ks matice M10          ČSN 02 1401.25

·  2 ks  šroub   M16 x 30   ČSN 02 1103.15

·  96 ks  podložka 10,5      ČSN 02 1702.15

·  2 ks dřevěná sedla pro dočasné uložení

·  2 ks náhradní těsnění víka průlezu.

 

 

        Při skladování delším jak  3 měsíce, musí být nádrže chráněny před deštěm a slunečním zářením tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Nádrže musí být uloženy ve dvou dřevěných sedlech, které dodává výrobce s nádrží.               

 

 

 

 

 

 

 

Čerpací agregáty

 

a)  Čerpací  agregát  PD - 48 - 150  ( PD - 48 )

 

Čerpací agregát velkého výkonu PD - 48 - 150  je určen k čerpání všech druhů pohonných hmot :

·  v polních skladech PH pro manipulační čerpání,

·  v polním dálkovém potrubí jako podávací čerpadlo.

 

Agregát tvoří tyto hlavní celky :

·  naftový motor Zetor 8001.08 s převodovou skříní a spojkou,

·  odstředivé čerpadlo typu 125 - NQZ,

·  evakuační zařízení,

·  jednonápravový automobilní přívěs PAJ - 1A,

·  kapota a příslušenství.

 

Agregát je vybaven automatickým jištěním provozu před:

·  přetížením následkem zvýšeného průtoku čerpadlem (například havárie na výtlačném řádu)

·  provozem bez čerpané kapaliny,

·  chodem motoru při malém tlaku oleje,

·  chodem motoru při  přehřátí nedostatečným chlazením  ( bez chladící kapaliny ).

 

Provozní parametry

 

Délka                                                                                                 3.300  mm

Šířka                                                                                                  1.950  mm

Výška                                                                                               1.900  mm

 

Celková hmotnost                                                                       1.800  kg

 

Maximální rychlost na silnici                                                60  km/hod.

Počet obsluhy                                                                               1

 

Motor                                                                                             naftový, 4 taktní, řadový, 4 válcový

                                                                                                            s nepřímým vstřikem

 

Objem válců                                                                                  4.562  cm3

 

Čerpadlo                                                                                      odstředivé, jednostupňové, horizontální

Průtok čerpadla                                                                           41,7  l/sec.

Měrná energie čerpadla                                                           710  J/kg

Měrná energie sání                                                                     57  J/kg

Otáčky čerpadla                                                                           2.925  min-1

Účinnost čerpadla                                                                      70  %

 

Napojení agregátu

·  na  sací  řád                                                                                2 x Js 100 s koncovkou KS - 100

 

·  na výtlačný řád                                                                        2 x  Js 100 s koncovkou KS - 100 

 

Průměrná spotřeba na  1 Mh                                                  10  l

 

 

b)  Čerpací  agregát  PD - 36

 

         Čerpací agregát středního výkonu PD - 36  je určen k čerpání všech druhů  pohonných hmot.

 

 

c)  Čerpací  agregát  PB - 34

 

                Čerpací agregát středního výkonu  PB - 34  je určen k čerpání všech druhů pohonných hmot.

 

 

Hlavní  technické  údaje

               

                                                                            PD - 36                                 PB - 34

Délka v mm                                                    3.500                                   3.500

Šířka  v mm                                                    2.000                                   1.900

Výška                                                               1.900                                    1.850

 

Hmotnost v kg                                              1.640                                    1.380

 

Čerpadlo    -   typ                                       100-S-LVN-                       100-S-LVN-       

                                                                            -4/4 – MD                           -4/3 - MD - 01

 

Průtok  dm3. min-1                                                            1.200                                    1.200

Měrná energie J.kg-1                                                     640                                        660

 

Motor     -      typ                                         2-ST-120                             T-603 C/s

Maximální výkon v kW                             25                                           25

Otáčky.min-1                                                                            1.800                                    2.000

 

 

Čerpací  agregát  PB -  34