Zdravotní část

Nosítka s konzolemi
MKS PSK
Stelirizátory
NT, SKOM, NZ V 7 80 Spireta - V
N 10 N 7 80
Operačně převazový blok
Rentgenové pracoviště Ambulance
Lékárna - N-5 70 Výroba infúzních roztoků N-6 70 Laboratoř chemická, destilační přístroj, stojan univerzální